Back

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA220-VET-000086953

Nazwa: 3D4DEAF – Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy

Czas trwania: 01.11.2022 – 30.04.2025

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Współpraca partnerska w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

AKTUALNOŚCI

Spotkanie w Turynie, 20-21.02.2023

INFORMACJE OGÓLNE

3D4DEAF ma na celu promowanie włączenia społecznego i lepsze docieranie do ludzi o mniejszych szansach, koncentrując się na osobach z głuchotą/niedosłuchem w wieku 15-21 lat, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

Organizacja “Inclusion Europe” w Komisji Europejskiej stwierdza, że z powodu Covid-19 osoby niepełnosprawne zostały znacząco dotknięte licznymi wyzwaniami, w tym dyskryminacją na rynku pracy.

Projekt 3D4DEAF jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz „Prawem osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”.

CEL PROJEKTU

Głównym celem jest opracowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych z głuchotą lub niedosłuchem w celu podniesienia ich umiejętności w zakresie technologii 3D, kodowania, technologii cyfrowych i przedsiębiorczości społecznej, aby sprostać potrzebom cyfrowego rynku pracy i wspierać równe szanse.

Bezpośrednio projekt skierowany jest do trenerów/nauczycieli VET (kształcenia i szkolenia zawodowego) w zakresie IT, dziedzin związanych z projektowaniem, technologią, inżynierią, biznesem itp.; stażystów z głuchotą lub niedosłuchem; tłumaczy; liderów edukacji. Ich profile zostaną wzmocnione o nowe kompetencje związane z technologiami 3D, projektowaniem, modelowaniem i drukowaniem oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Pośrednio projekt dotyczy uczniów w wieku 15-21 lat z głuchotą/niedosłuchem, uczęszczających do szkół VET, z dużym naciskiem na dziewczęta. A także społeczności w ogóle: podmiotów rynku pracy (Głusi i/lub przedsiębiorcy społeczni), przedsiębiorstw społecznych, edukatorów VET, ekspertów biznesowych z zakresu technologii 3D i Przemysłu 4.0, doradców zawodowych, tłumaczy języka migowego, rodziców, rad, szkół VET, decydentów, władz lokalnych czy też organizacji pozarządowych, które zostaną zaproszone do tworzenia synergii i partnerstwa ze szkołami VET.

PRODUKTY PROJEKTU

Wśród rezultatów projektu znajdują się:

 1. Narzędzia cyfrowe
  – oparta na chmurze platforma (e-nauka, e-ocena, e-społeczność) oraz sieć przedsiębiorców 3D4DEAF
  – aplikacja mobilna do m-learningu
 2. Materiały szkoleniowe
  – indeks porównawczy i praktyczny przewodnik
  – podwójne ramy kompetencji
  – podwójny pakiet edukacyjny
 3. Mobilność szkoleniowa
  – szkolenie trenerów VET
  – warsztaty
 4. Działania i rezultaty eksploatacji
  – strategia rekomendacji
  – metodologia hubów 3D4DEAF@SOCIAL
  – plany działania dla szkół VET
  – plany upowszechniania i eksploatacji
  – wydarzenia

PARTNERZY

POLSKA 

Społeczna Akademia Nauk (koordynator)
https://san.edu.pl/

Stowarzyszenie Rozwoju “Pitagoras”
https://www.pitagoras.org.pl/

WŁOCHY

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS
https://www.istitutosorditorino.org

European Digital Learning Network
http://dlearn.eu/

CYPR

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
https://emphasyscentre.com/

GRECJA

Public Vocational Training Institute for Students with Sensory Disabilities (visual/ hearing disorders)
https://iek-eid-pylaias-new.thess.sch.gr/

IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia
https://idec.gr/

HISZPANIA

Instituto Hispano Americano de la Palabra
https://www.gaudem.es/


Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.