Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras” w okresie 31.05.2022 – 30.05.2024 realizuje projekt pt. „International Sign w praktyce” w ramach Erasmus +

Numer projektu: 2021-2-PL01-KA210-ADU-000050465

Celem projektu jest przygotowanie naszej kadry języka migowego do prowadzenia kursów podstaw Międzynarodowego ‘Języka’ Migowego (IS) dzięki współpracy z organizacją specjalizującą się w tym zakresie z Austrii tj.: EQUALIZENT

W ostatnich miesiącach zajmowaliśmy się zagadnieniami administracyjnymi oraz doborem kadry zaangażowanej w realizację projektu.

Kolejnym etapem było pierwsze face to face spotkanie w dniu 04.11.2022, które odbyło się z naszym partnerem w Austrii, a podczas którego omówiliśmy założenia i poszczególne działania w projekcie.
O szczegółach będziemy informować na wszystkich naszych kursach języka migowego.
Przygotujemy materiały, przetestujemy je i wdrożymy do naszej praktyki szkoleniowej 😊

Zdjęcia z naszego pierwszego spotkania w Wiedniu: