Back

Stowarzyszenie Rozwoju “Pitagoras” w okresie 31.05.2022 – 30.05.2024 realizuje projekt pt. “International Sign w praktyce” w ramach Erasmus +.

Numer projektu: 2021-2-PL01-KA210-ADU-000050465

Celem projektu jest przygotowanie naszej kadry języka migowego do prowadzenia kursów podstaw Międzynarodowego ‘Języka’ Migowego (IS) dzięki współpracy z organizacją specjalizującą się w tym zakresie z Austrii, tj. EQUALIZENT.

W ostatnich miesiącach zajmowaliśmy się zagadnieniami administracyjnymi oraz doborem kadry zaangażowanej w realizację projektu.

Kolejnym etapem było pierwsze spotkanie face to face w dniu 04.11.2022, które odbyło się z naszym partnerem w Austrii, a podczas którego omówiliśmy założenia i poszczególne działania w projekcie.

O szczegółach będziemy informować na wszystkich naszych kursach języka migowego.

Przygotujemy materiały, przetestujemy je i wdrożymy do naszej praktyki szkoleniowej 😊

Zdjęcia z naszego pierwszego spotkania w Wiedniu:

W dniu 13 kwietnia 2023 w Rzeszowie odbyło się drugie administracyjne spotkanie z partnerami z Austrii, w ramach którego podsumowano dotychczasowe działania merytoryczne, przeanalizowano postępy i dotychczasowe działania związane z upowszechnianiem projektu.

Skupiono się na omówieniu dopracowania narzędzi do nauczania i przeprowadzenia kursu pilotażowego. Cały proces działań ewaluacyjnych przebiegał w serdecznej atmosferze wśród osób zarówno słyszących jak i niesłyszących zaangażowanych w realizację projektu.

Zdjęcia ze spotkania w Rzeszowie: