Back

Numer projektu: 2022-1-IT02-KA220-HED-000089554

Nazwa: ISENSE – Innowacyjne usługi wspierające dla studentów niesłyszących

Czas trwania: 01.11.2022 – 31.10.2025

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt ISENSE ma na celu rozwój innowacyjnych narzędzi i usług (rozumianych zarówno jako narzędzia cyfrowe, jak i innowacyjne dobre praktyki), opartych na rzeczywistości rozszerzonej (AR) i holografii (interaktywne hologramy), aby wspierać studentów z głuchotą w ich doświadczeniu akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji uniwersyteckiej.

Ponadto określony zostanie zestaw wytycznych wspierających tych studentów na etapie rekrutacji i studiów, a także przy podejmowaniu pracy.

Uzasadnienie projektu opiera się na badaniach i raportach, które podkreślają brak narzędzi wspierających dla niesłyszących studentów decydujących się na rozpoczęcie studiów i karierę akademicką.

CEL PROJEKTU

Projekt dąży do zrealizowania następujących celów:

zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla niesłyszących studentów;

poprawa wskaźnika sukcesu studentów niesłyszących w uzyskiwaniu dyplomu;

stworzenie unijnych ram integracyjnych ekosystemów, które mogą zwiększyć liczbę niesłyszących studentów decydujących się na rozpoczęcie programu Erasmus;

wprowadzenie innowacyjnych technologii cyfrowych, które mogą ułatwić orientację uniwersytecką;

podniesienie umiejętności pracowników administracyjnych i nauczycieli w zakresie komunikowania się ze studentami niesłyszącymi.

PRODUKTY PROJEKTU

Główne produkty projektu to:

1. SLAATE – Sign Language in Augmentative Alternative Technical 3D Environment – platforma teleinformatyczna składająca się z internetowych filmów do interakcji z niesłyszącymi studentami z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia holograficznego. Holograficzne filmy wideo zostaną zorganizowane zgodnie ze wspólną narracją, która będzie następnie dostosowana do specyfiki jednego uniwersytetu dla każdego z 5 krajów. Pomoże niesłyszącym studentom wybrać najbardziej odpowiedni kurs zgodnie z ich uzdolnieniami. Filmy holograficzne będą realizowane w pięciu językach partnerów zaangażowanych w projekt.

2. SONAR – SOcial iNclusion through Augmented Reality – specjalne ścieżki szkoleniowe dla profesorów, techników, krewnych i przyjaciół, których celem jest nauka języka migowego. Wspólna ścieżka szkoleniowa realizowana przez wykwalifikowanych operatorów zostanie połączona ze scenariuszami nauki opartymi na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Kursy będą realizowane w 5 językach.

3. SHARE SLANG – SHAring REpository of Sign LANGuage – ogólnodostępna baza danych zawierająca przydatne materiały dla niesłyszących studentów, nauczycieli i środowiska naukowego. Baza danych zostanie wzbogacona o dane gestu związanego z językiem migowym w zakresie plików analizy ruchu. Ten krok zostanie wykonany tylko z uwzględnieniem języka włoskiego, aby udostępnić dane społeczności naukowej zajmującej się analizą języka migowego za pomocą sztucznej inteligencji.

4. GUI4DE – GUIdelines FOR DEaf – podsumowanie wszystkich ustaleń uzyskanych w trakcie realizacji projektu, prowadzące do wdrożenia protokołu ustaleń zawierającego wszystkie wytyczne i najlepsze praktyki gwarantujące równą edukację charakteryzującą się wysokim poziomem dostępności dla studentów niesłyszących.

PARTNERZY

WŁOCHY

Universita Degli Studi Della Tuscia (koordynator)
https://www.unitus.it/

Tiber Umbria Comett Education Programme
http://www.tucep.org/

Blue Cinema Tv S.R.L.
https://bluecinematv.com/en/

Associazioni Unite dei Sordi della Regione Umbria
www.beta.pgcesvol.com/ausru

HISZPANIA

Universidad De Cordoba
https://www.uco.es/

Fundacion CNSE Para La Supresion De Barreras De Comunicacion
https://fundacioncnse.org/

POLSKA

Stowarzyszenie Rozwoju “Pitagoras”
https://www.pitagoras.org.pl/

AUSTRIA

Universitaet Klagenfurt
https://www.aau.at/

NIEMCY

Fachhochschu Le Des Mittelstandes (Fhm) Gmbh – University Of Applied Science
https://www.fh-mittelstand.de/


Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.