Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza do korzystania z kursu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, który przygotowywany jest oczami niesłyszących w formie filmików edukacyjnych na www.glusitv.pl

Zapraszamy na inny niż wszystkie kursy – kurs obsługi komputera i urządzeń elektronicznych.
Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST przygotowuje w okresie: październik/listopad 2014 filmy tłumaczone na język migowy, które ułatwiają obsługę komputera na poziomie przeciętnego użytkownika.
W ramach krótkiego kursu objaśnimy budowę komputera, sposoby instalowania systemu operacyjnego, instalację drukarki, sposób poruszania się po przeglądarce internetowej, pracy w chmurze, obsługę poczty elektronicznej, kanały społecznościowe, pakiety biurowe, programy graficzne, obsługę tableta i smartfona.
Na koniec nagramy te filmy na płytę DVD i roześlemy do osób niesłyszących.
Wszystko jest tłumaczone na język migowy.
Zadanie „Podniesienie kompetencji ICT wśród osób głuchych i słabosłyszących” jest realizowane z środków PFRON będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.