Kurs z dofinansowaniem PFRON:

UWAGA – Na skutek uchylenia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia
m.in. Polskiego Języka Migowego, PFRON czasowo wstrzymuje rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania.

Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków. O zmianie sytuacji poinformujemy w tym miejscu.

Kurs bez dofinansowania:

Pozostałe wnioski: