MADE – Edukacja muzealna i artystyczna na rzecz rozwoju Głuchych   Projekt MADE jest współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ MŁODZIEŻ. Jest to 24-miesięczny projekt, który rozpoczął się w lutym 2019 r. i zakończy w styczniu 2021 r. Celem projektu jest opracowanie modelu uczenia się, aby szkolić młode osoby niesłyszące w wieku od 18 do 35 lat, które staną się przewodnikami muzealnymi dla niesłyszących gości muzeum. Prowadzi to do większej integracji w społeczeństwie i pracy dla młodych Głuchych. Jednocześnie muzea stają się bardziej atrakcyjne dla niesłyszących odbiorców. Udział w nim bierze ośmiu partnerów z sześciu krajów europejskich (Austrii, Irlandii, Włoch, Polski, Rumunii i Słowacji). Celem partnerów projektu MADE jest opracowanie modelu nauczania, który umożliwi szkolenie młodych Głuchych na przewodników muzealnych dla odwiedzających muzea osób niesłyszących. Prowadzi to do większej integracji w społeczeństwie i w pracy dla niesłyszących młodych. Jednocześnie muzea stają się bardziej atrakcyjne dla niesłyszących odbiorców. Projekt dotyczy zróżnicowania narzędzi i praktyk interpretacyjnych, przestrzeni i kolekcji muzealnych. W ten sposób muzea stają się narzędziem integracji osób niesłyszących. Po co skupiać się na muzeach i sztuce? Ludzie nie potrzebują specjalistycznej wiedzy i nauki, aby zrozumieć i cieszyć się sztuką. Ważna jest sztuka sama w sobie. Gdy młodzi Głusi szkolą się na przewodników muzealnych, prowadzi to do zainteresowania ze strony innych osób należących do społeczności Głuchych. Zmienia relacje między społecznością osób niesłyszących a społecznością muzealną. Stwarza to nowe szanse oraz nowe możliwości interpretacji sztuki przez społeczność komunikującą się za pomocą języka wizualnego. Celem projektu jest opracowanie modelu uczenia się, aby szkolić młode osoby niesłyszące w wieku od 18 do 35 lat, które staną się przewodnikami muzealnymi dla niesłyszących gości muzeum. Szkolenie pomaga młodym Głuchym zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Projekt analizuje różne sposoby interpretacji wystaw muzealnych i eksponatów. Bada także dostępne narzędzia i praktyki prowadzenia zwiedzających przez muzea. Projekt pozwala muzeom stać się miejscami włączenia osób niesłyszących.   Model uczenia się obejmuje bezpośrednie szkolenia i scenariusze uczenia się poprzez działanie. Oznacza to używanie przykładów z prawdziwych muzeów podczas szkolenia. Młodzi Głusi poznają sztukę i komunikację, a także uczą się interpretować i wyjaśniać dzieła sztuki. Oto główne działania projektu:
 • Analiza Kontekstu
Jest to badanie źródeł wtórnych skupione na najlepszych praktykach i metodologiach w edukacji artystycznej w Europie. Partnerzy z sześciu krajów piszą raport krajowy na podstawie wyników badań. Odkrycia stanowią podstawę do szkolenia i materiałów szkoleniowych MADE.
 • Szkolenie dla pracowników projektu
Trenerzy z sześciu krajów spotykają się, aby dzielić się wiedzą oraz poznawać metody i techniki szkolenia młodych osób niesłyszących.
 • Program nauczania dla Głuchych przewodników muzealnych
Partnerzy MADE opracowują i testują program szkoleniowy, który zawiera przykłady z istniejących muzeów.
 • Otwarte zasoby edukacyjne
Opracowane materiały szkoleniowe MADE są dostępne online w formie cyfrowej.
 • Warsztaty krajowe
Krajowe warsztaty odbywają się w sześciu krajach. Prezentacja projektu MADE pokazuje zalety i wyniki działań. Uczestnikami są Głucha młodzież, społeczności Głuchych oraz inne zainteresowane organizacje.   Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.
Partnerami projektu: Edukacja muzealna i artystyczna na rzecz rozwoju Głuchych są:  
 1. DeafStudio
Solivarska 1423/2 080 05 Presov www.deafstudio.net  
 1. Programme Tiber Umbria Comett Education
Piazza Dell Universita 1 06123 Perugia http://www.tucep.org  
 1. Pragma Engineering srl
Via dei Glicini 4 06126 Perugia www.pragmaeng.it  
 1. Asociatia Nationala a Profesorilor pentru Elevi cu Deficiente de Auz Virgil Florea
Str. Vasile Alecsandri Nr.9A 700054 Iasi www.anpeda.tk  
 1. Equalizent Schulungs Und Beratungs Gmbh
Obere Augartenstrasse 20 1020 Wien www.equalizent.com  
 1. Associazioni Unite dei Sordi della Regione Umbria
Via Campo di Marte, 9 06124 Perugia www.beta.pgcesvol.com/ausru  
 1. Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras"
Św. Rocha 41B/7 35-330 Rzeszów www.pitagoras.org.pl  
 1. EQUAL Ireland Education and Related Services,
Company Ltd. NE2  Building 8 6d,, Liosban Business Park, Tuam Road Galway