Back

IO1 Raport międzynarodowy

 

Raport międzynarodowy ma na celu przedstawienie wyników analizy kontekstu przeprowadzonej w sześciu krajach partnerskich (Austrii, Irlandii, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji) o około 30 istniejących doświadczeniach edukacyjnych, usługach
i działaniach umożliwiających Głuchej młodzieży naukę sztuki oraz zwiększających zaangażowanie osób niesłyszących w muzeach i działaniach kulturalnych.

Wyniki analizy kontekstu przeprowadzonej na poziomie ponadnarodowym będą stanowić pierwszy wkład w rozwój modelu edukacyjnego MADE, dostosowanego do potrzeb programu szkoleniowego mającego na celu wzmocnienie pozycji Głuchej młodzieży, ułatwianie jej integracji i rozwoju umiejętności komunikacyjnych, w celu stworzenia dla nich nowych możliwości pracy w dziedzinie kultury i sztuki.

Istnieje wiele różnych usług, działań i metodologii, które umożliwiają Głuchej młodzieży naukę sztuki i zwiększenie zaangażowania społeczności osób niesłyszących
w aktywność muzealną, ale większość z tych inicjatyw jest słabo promowana i trudno dla nich dostępna.

Analiza przedstawia główne mocne i słabe strony istniejących usług, kompetencje
w zakresie dyscyplin artystycznych i umiejętności komunikacyjnych oraz innowacyjne podejścia do zaangażowania osób niesłyszących w szkolenie artystyczne:

 • Silne strony:
 • Wideo w krajowym języku migowym dostępne na stronie muzeum, za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji do pobrania lub kodu QR.
 • Zwiedzanie z przewodnikiem z tłumaczeniem na język migowy, skierowane zarówno do Głuchych, jak i słyszących gości.
 • Zaangażowanie stowarzyszeń osób niesłyszących w rozwój usług kulturalnych skierowanych do niesłyszących odbiorców.
 • Specjalne kursy szkoleniowe prowadzone bezpośrednio w siedzibie muzeów, skierowane do młodych Głuchych mających zostać mediatorami.
 • Stworzenie słownika terminów (w języku migowym) związanych ze sztuką, historią
  i kulturą, aby umożliwić osobom niesłyszącym rozumienie i komunikowanie pojęć związanych ze sztuką i kulturą w ich języku ojczystym.
 • Działania i warsztaty artystyczne (w dziedzinie ceramiki, malarstwa, fotografii itp.), jako innowacyjne podejście i metodologia promowania inspiracji kulturowej
  u młodych osób niesłyszących, często połączone z technologiami komputerowymi.

 

 • Słabe strony:
 • Ograniczona liczba pracowników muzeum znających język migowy, którzy mogą towarzyszyć Głuchym zwiedzającym w dowolnym momencie.
 • Dostęp do wycieczek z przewodnikiem z tłumaczeniem migowym jest często tylko na życzenie i musi zostać wcześniej zarezerwowany.
 • Brak interakcji dla osób niesłyszących podczas wizyty w muzeach, które oferują tylko filmy w języku migowym.
 • Brak wystarczających środków na opłacenie przewodników muzealnych, którzy posiadają umiejętności niezbędne do przekazywania sztuki i tematów kulturowych Głuchym zwiedzającym lub na przeszkolenie osób niesłyszących w zakresie zostania przewodnikami muzealnymi.
 • Informacje o usługach skierowanych do społeczności osób niesłyszących nie są wystarczająco rozpowszechniane i promowane na stronach muzeów i za pośrednictwem innych kanałów.

 

 • Kompetencje uznane za istotne i niezbędne:
 • umiejętność przygotowania opisu dzieł sztuki w języku migowym, w tym ich historię, cechy charakterystyczne i kontekst kulturowy;
 • wykorzystanie umiejętności cyfrowych do tworzenia filmów w języku migowym, wideobloga, wideo przewodników;
 • umiejętność zdefiniowania technik i strategii projektowania usług muzealnych dostępnych dla osób niesłyszących we współpracy z instytucjami muzealnymi
  i stowarzyszeniami Głuchych;
 • prawidłowe używanie języka migowego;
 • zdolność opisu każdego dzieła sztuki przy użyciu poprawnych terminów artystycznych w języku migowym, aby odpowiednio przekazać sens i emocje dzieł sztuki Głuchym zwiedzającym;
 • szczególne umiejętności komunikacyjne do wykorzystania w społeczności osób niesłyszących.

 

 • Zaproponowane główne innowacyjne podejścia:
 • treści teoretyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego w połączeniu
  z praktycznym szkoleniem na terenach muzealnych;
 • promocja tożsamości kulturowej osób niesłyszących, w tym konkretne podejścia, takie jak opowiadanie historii, język wizualny, muzyka dla Głuchych, trening pantomimy przydatny w zdobywaniu pewności siebie, umiejętności ekspresyjnych, asertywnej ekspresji, przejrzystości interpretacji itp.
 • nauka przez działanie;
 • korzystanie z narzędzi cyfrowych;
 • odgrywanie ról w odniesieniu do umiejętności komunikacyjnych w określonych sytuacjach (np. podczas zwiedzania muzeum);
 • zaangażowanie Głuchych liderów, którzy mają doświadczenie w działaniach muzealnych i kulturalnych.

Ponadto współpraca między instytucjami muzealnymi a stowarzyszeniami Głuchych będzie równie istotna dla promocji usług muzealnych skierowanych do osób niesłyszących, jak sami członkowie tychże społeczności, a także dla rozwoju modelu edukacyjnego MADE w celu stworzenia pożytecznego, zrównoważonego i użytecznego produktu skierowanego do głównej grupy docelowej naszego projektu.