Numer projektu: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095076

Nazwa: PERIEGESIS

Czas trwania: 01.06.2021 – 31.05.2023

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Rodzaj akcji: Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności

INFORMACJE OGÓLNE

“PERIEGESIS” to wieloznaczne greckie/łacińskie słowo, będące niemal synonimem wędrówki / wycieczki / zwiedzania / podróży. Projekt o takiej właśnie nazwie ma na celu promowanie integracji osób niesłyszących i słabosłyszących (DHH) w skarbcach kultury – głównie muzeach, galeriach i podobnych przestrzeniach. PERIEGESIS dąży do włączenia nierzadko marginalizowanej grupy osób DHH, poprzez podnoszenie umiejętności słyszących pracowników muzeów i galerii (jak przewodnicy, urzędnicy ds. public relations, pracownicy sklepów muzealnych, pracownicy ochrony muzeów, piloci wycieczek itp.), aby mogli komunikować się z DHH.

W erze po COVID-19 wszyscy będą tęsknić za fizycznym kontaktem z ludźmi. Wszyscy odczuliśmy izolację poprzez lockdowny, gdy zostaliśmy odcięci od innych istot ludzkich. Niestety jest to izolacja, którą niektórzy z naszych współbraci odczuwają w społeczeństwie przez całe swoje życie, będąc właśnie DHH.

CEL PROJEKTU

Celem PERIEGESIS jest pomoc dorosłym, którzy już pracują lub zamierzają pracować w skarbcach kultury, w nauce komunikowania się za pomocą języka wizualnego z osobami DHH. Przyniesie to korzyści nie tylko dla DHH, ale także w postaci podniesienia kwalifikacji rzeczonych pracowników lub osób chcących rozwijać swoje umiejętności, dzięki czemu zyskają oni większe szanse na znalezienie pracy. PERIEGESIS ma również na celu przybliżenie Głuchym i słabosłyszącym tych miejsc kultury.

Muzea i galerie są niezwykle ważne dla społeczeństwa, jako że aktywnie kształtują naszą wiedzę od setek lat. Ponadto oferują inkluzyjne doświadczenia jednoczesnej nauki i rozrywki. Dlatego chcemy skierować uwagę na słyszących pracowników owych skarbców kultury, którzy mają bezpośredni kontakt z odwiedzającymi i zapoznać ich z językami wizualnymi.

Jeśli muzea mają być atrakcyjne dla konkretnej grupy docelowej, oznacza to tworzenie nowych grup zwiedzających, a tym samym generowanie większych dochodów i większego rozgłosu. Powszechnie przyjmuje się, że język (w dowolnej formie – wizualnej lub ustnej) jest jednym z najważniejszych instrumentów przekazywania idei i uczuć.

Język migowy (wizualny) należy uważać za język równie ważny i odrębny, jak inne języki (mówione). Odsunięcie języka wizualnego na bok oznacza automatyczne wykluczenie ponad 466 milionów ludzi i przekreślenie ich szansy na poszerzanie perspektyw, zdobywanie wiedzy i doświadczenia, korzystanie z rozrywki.

GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU

W toku działań projektowych zostaną opracowane następujące narzędzia:

  1. Kompendium, czyli obszerny przewodnik, który można wykorzystać jako wprowadzenie i jako teoretyczne ramy dla pozostałych wyników, przetłumaczonych na pięć języków.
  2. Muzealny Słownik Języka Migowego w formie leksykonu głównych fraz i dialogów, na których będą oparte filmy szkoleniowe i plany lekcji.
  3. Filmy opracowane w celu szkolenia personelu i stworzenia podstawy cyfrowej gry poważnej/edukacyjnej.
  4. Plany lekcji, które będą obejmować powyższe w celu podniesienia umiejętności trenerów i odpowiednich specjalistów, zapewniając kompletne plany lekcji do wykorzystania jako przewodniki dla edukatorów i/lub nauczycieli i/lub trenerów.
  5. Cyfrowa gra edukacyjna wzbogaci ten projekt, łącząc wiedzę w interaktywny, angażujący i zabawny sposób. Podczas grania ludzie poznają trudności, jakie DHH mogą napotkać podczas zwiedzania – “periegesis” – w muzeum lub galerii, uczą się komunikacji z DHH (niekoniecznie stając się dwujęzycznymi), poprzez naukę lokalnego języka migowego i międzynarodowych znaków.

STRONA INTERNETOWA

Wszelkie informacje można będzie znaleźć na stronie projektu: https://periegesis.eu

Opis projektu w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej: link

PARTNERZY

W realizacji projektu bierze udział pięć organizacji z pięciu krajów europejskich, mianowicie:

FRANCJA (koordynator) – IRSAM
https://www.irsam.fr

GRECJA – Challedu
https://www.challedu.com

CYPR – C.I.P Citizens In Power
https://www.citizensinpower.org

WŁOCHY – Istituto dei Sordi di Torino
https://www.istitutosorditorino.org

POLSKA – Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
https://www.pitagoras.org.pl

AKTUALNOŚCI

2022.07.5-6 – Spotkanie z partnerami we Włoszech

2022.04.7-8 – Spotkanie z partnerami na Cyprze


Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.