Back

Medyczny

50.00 

Możesz przeglądać pierwsze 20 słówek i zwrotów Polskiego Języka Migowego bezpłatnie.
Dostęp do zawartości bezpłatnej

Uwaga! Dostęp jest przydzielany dla jednej osoby w cenie 50zł.
Udostępnianie i rozpowszechnianie bez zgody stowarzyszenia jest zabronione.

Kategoria: Tagi: ,

Słówka i zwroty Polskiego Języka Migowego – Medyczny

Dostęp do pełnej bazy możliwy jest po przekazaniu 50 zł na rzecz stowarzyszenia PITAGORAS z dopiskiem: dostęp do bazy słówek PJM – Medyczny

Udostępnienie zawiera 358 słówek i 129 zdań niezbędnych do podstawowej komunikacji z osobą niesłyszącą.