szereg działań nieprzynoszący pożądanych rezultatów.