inaczej pisemne zobowiązanie się przez daną osobę do przestrzegania określonych przepisów.