Back

zestawienie, wykaz rzeczywistego stanu, przybytku i ubytku osób, akt, materiałów, towarów; sporządzanie takich wykazów.