inaczej podrobiony np.dokument, pieniądz lub sfałszowane dzieło sztuki.