szereg zorganizowanych działań nastawionych na osiągnięcie celu