Back

zespół osób powołanych do wykonania określonych zadań; też: posiedzenie takiego zespołu