wymieniać informacje np. przez telefon, internet, lub środki masowego przekazu.