druk zawierający pytania dotyczące określonych kwestii i puste miejsca na wpisanie odpowiedzi