utrata lub pomniejszenie znaczenia czegoś albo wpływu na coś.