wyrażający czyjś sprzeciw, dezaprobatę lub krytykę.