niekorzystnie dla kogoś, zły, niewłaściwy

Rozmiar czcionek