błąd polegający na nieścisłym sformułowaniu lub fakt przedstawiony w sposób nieścisły.