brak obecności na wyznaczony termin np. komisji lekarskiej, lub na ogłoszenie wyroku sądu.