inaczej tajne i osoby nieupoważnione nie mają wglądu do poszczególnych dokumentów