Back

bezstronny, bez uprzedzeń, rzeczowy, np. obiektywna ocena sytuacji konfliktowej.