osoba, która zwraca się do instancji rozstrzygającej, prosząc o ponowne rozpatrzenie jakiejś sprawy