osoba (fizyczna lub prawna), której dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa lub wykroczenia