decyzja podjęta przez sąd lub instytucje, organy rządzące czymś