możliwy, ewentualny, prawdopodobny, przewidywany, np. możliwy wybór; ewentualny nabywca.