strona w procesie cywilnym, przeciwko której zostało wniesione powództwo.