Back

wyrażający zgodę na coś, przychylnie do czegoś ustosunkowany.