uporządkowany według jednego kryterium spis lub wykaz czegoś