inaczej zmiana, przebudowa, żeby przyszłe zadania mogły być wykonywane szybciej i skuteczniej, np. reorganizacja pracy przedsiębiorstwa.