zwięźle sformułowane zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym lub filozoficznym