przygotować coś, np. można sporządzić pismo do urzędu w celu załatwienia odpowiedniej sprawy.