dowód, na podstawie, którego wydaje się wyrok sądowy.