oznacza, że inny użytkownik może korzystać z udostępnionych zasobów, ale na określonych warunkach.