zakończenie postępowania (np. sądowego) w określonej sprawie, jeżeli jest ono niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe