inaczej wysłać, lub złożyć, np. można wystosować pismo do konkretnej instytucji w celu załatwienia sprawy.