Back

sprawdzenie, działanie zmierzające do rozstrzygnięcia prawdziwości danego zdania, np. można sprawdzić, czy wniosek o kredyt został poprawnie wypełniony.