znak językowy mający jakieś znaczenie. Może to być również wypowiedź ustna lub pisemna.