edak

Edward Pukło

Edukator

Niesłyszący Lektor PJM, Tłumacz Języka MIgowego