Back

Informacje o projekcie | Aktualności | Filmy | Kontakt

kultura dostepna i nck-01

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS realizuje projekt pt.: “Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015. W ramach projektu umożliwimy osobom niesłyszącym pełne korzystanie z wybranych zasobów muzealnych. W tym celu nagrane zostaną cztery filmy, prezentujące zwiedzanie wybranych przez osoby niesłyszące muzeów z dołączonym tłumaczeniem opisów eksponatów na Polski Język Migowy. Dodatkowo do wybranych eksponatów dołączone zostaną kody QR po zeskanowaniu których osoby niesłyszące uzyskają dostęp do filmów zawierających tłumaczenie opisu wybranego eksponatu na Polski Język Migowy. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01.07.2015 do 31.10.2015.

cnk