Back

Nasza historia

Twój i nasz rozwój jest naszym priorytetem

1881
Liczba filmów
13
Usługi tłumaczenie
2183
Ilość kursy
2530
Liczba przeszkolonych osób

“Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją.”

Piotr Krupa

Kim jesteśmy?


Stowarzyszenie Rozwoju "PITAGORAS" powstało w 2010 roku z inicjatywy grupy osób zainteresowanych upowszechnianiem języka migowego oraz budowaniem własnych kompetencji społecznych.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i medycznej. skierowanej do różnych grup społecznych: osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem. Istotnym elementem działalności jest edukacja w zakresie Polskiego Języka Migowego różnych grup społecznych i zawodowych.

Posiadamy ekspertów w zakresie nauczania języka migowego oraz w zakresie świadczenia usług tłumaczenia na język migowy. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, a naszym atutem jest prowadzenie edukacji osób niesłyszących w różnych obszarach ich codziennego funkcjonowania. Stawiamy sobie za cel udostępnianie w języku migowym tych miejsc, z których swobodnie korzystają osoby słyszące, np. muzea czy różne usługi świadczone dla ludności. Profesjonalizujemy się również w tłumaczeniu materiałów dla instytucji i firm. Jesteśmy Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Prowadzimy Centrum Edukacyjne Języka Migowego kształcące w zakresie Polskiego Języka Migowego. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju.

Co robimy?

Dostrzegamy potrzebę upowszechniania nauki języka migowego wśród osób słyszących, dlatego szkolimy osoby indywidualne, jak i grupy zawodowe w zakresie komunikacji z osobami Głuchymi, przede wszystkim używając Polskiego Języka Migowego (PJM).

Wyróżnia nas to, iż oprócz organizowanych szkoleń i kursów, stale dbamy o polepszanie jakości życia osób niesłyszących, świadcząc dla nich usługi tłumaczenia on-line, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Dostęp do internetu pozwala niesłyszącym na uniezależnienie się od stacjonarnych tłumaczy migowych, co z sukcesem sprawdza się w wielu sytuacjach życiowych.

Edukacja osób niesłyszących to nasz kluczowy cel, który realizujemy od samego początku naszej działalności. Nagrywamy filmy w języku migowym, które dotyczą różnych obszarów aktywności osób Głuchych. Nie boimy się poruszać tematów trudnych i takich, które nie były dotychczas otwarte dla osób niesłyszących.

W tym celu sami podnosimy swoje kwalifikacje i szkolimy się biorąc udział w różnych projektach edukacyjnych, w tym wyjazdach zagranicznych, na których poznajemy sposoby jak najlepszego dotarcia do osób posługujących się językiem migowym.

Szukamy wsparcia do naszych działań i chętnie podejmujemy współpracę z instytucjami, NGO oraz wolontariuszami.

Co jeszcze robimy?
Dużo zależy od Ciebie - co Ty chcesz zrobić dla innych 🙂
Zapraszamy do współpracy!