Osoby głuche aktywne w III sektorze

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2017 realizuje projekt skierowany do osób głuchych zainteresowanych rozwojem prowadzonej działalności stowarzyszenia. Celem zadania jest wzmocnienie potencjału polskiego sektora pozarządowego poprzez podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności osób działających na rzecz osób niesłyszących. Dla członków organizacji pozarządowej Częstochowskie Stowarzyszenie Głuchych przygotujemy indywidualny program szkoleń, strategię rozwoju oraz przez pięć miesięcy będziemy prowadzić kompleksowe doradztwo w zakresie:

a) wskazanie źródła finansowania na wyselekcjonowane inicjatywy;
b) współinicjowanie działań;

c) nawiązywanie strategicznych partnerstw;

d) realizacja celów założonych w strategii rozwoju.

Członkowskie częstochowskiego NGO będą uczestniczyć w tych działaniach, wspólnie z nami wdrażając swoje plany w życie oraz testując wiedzę zdobytą podczas szkoleń.

Korzystając z najpopularniejszej polskiej telewizji internetowej dla osób niesłyszących, zwiększymy zasięg oddziaływania zadania i pomożemy we wzmocnieniu potencjału całego polskiego sektora pozarządowego działającego na rzecz głuchych oraz niesłyszących aktywistów z sektora pozarządowego. W telewizji www.glusi.tv/og3 wyemitujemy 6 odcinków poradnika wideo, poświęconego zakładaniu oraz prowadzeniu organizacji pozarządowych.

 

Projekt współfinansowany jest z środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2017