Back
Wspólna historia – międzypokoleniowa integracja środowiska osób niesłyszących

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie realizuje projekt skierowany do osób starszych oraz osób młodszych gotowych do działania na rzecz seniorów.
Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów wieku 60+ – 12 osób oraz 6 osób młodszych chętnych działać jako wolontariusze.

Projekt zaplanowany jest do realizacji w dwóch województwach np. podkarpackie i świętokrzyskie, ale otwarci jesteśmy na inne osoby.

Proponowany projekt opiera się na kulturze jako czynniku integrującym ze sobą wiele środowisk oraz pobudzającym do podjęcia aktywności w swoim życiu. Niesłyszący seniorzy przejdą specjalistyczne szkolenie, dzięki któremu przygotują się do pełnienia roli przewodnika historycznego. Kurs dotyczyć będzie oprowadzania po wybranych muzeach oraz wybranych miejscach o znaczeniu historycznym. Zdobywszy odpowiednią wiedzę i umiejętności, będą mogli oprowadzać inne niesłyszące osoby po ww. placówkach i miejscach. Na tym etapie odbędzie się integracja wewnątrzpokoleniowa. Następnie zorganizowany zostanie cykl 6 wydarzeń kulturalnych, koordynowanych przez uczestników projektu. Podczas nich wykorzystają oni swoje umiejętności i oprowadzą rówieśników i inne osoby niesłyszące po ww. miejscach. W celu zwiększenia oddziaływania projektu i zwiększenia integracji międzypokoleniowej, uczestnicy projektu we współpracy z młodymi wolontariuszami przygotują wideo przewodniki, które następnie zostaną rozpowszechnione w Internecie.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS).

Zapraszamy osoby niesłyszące oraz rodziny w których żyją seniorzy do przekazania tej informacji o projekcie, gdyż dzięki temu będziemy mogli wesprzeć ich aktywność społeczną.