Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w okresie od 01.09.2018. realizuje projekt: Nauka International Sing Language (IS)przez polskich edukatorów i dziennikarzy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST oraz Freedom Spółka z o.o Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry organizacji współpracujących w zakresie posługiwania się międzynarodowym językiem migowym. Każdy z partnerów ma doświadczenie w nauczaniu Polskiego Języka Migowego oraz prowadzeniu tłumaczeń w PJM. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba prowadzić tłumaczenia z udziałem osób głuchych pochodzących z innych krajów. Jako Stowarzyszenie bierzemy udział w wielu projektach w ramach Programu Erasmus + i na spotkaniach coraz więcej osób posługuje się międzynarodowym systemem komunikacji. W Polsce posługiwanie się tym sposobem komunikacji nie jest tak powszechne jak w innych krajach. Z tego powodu pojawia się potrzeba podniesienia kwalifikacji tłumaczy i dziennikarzy w zakresie tego języka. Partnerzy po zdobyciu nowych umiejętności będą swoimi kwalifikacjami dzielić się w swoich organizacjach na szczeblu lokalnym. W ramach zagranicznych mobilności kadra będzie podnosić swoje kwalifikacje. Specjalnie została wybrana taka forma kształcenia, gdyż w Polsce nie ma placówek, które mają międzynarodowe rekomendacje do nauki IS. Zakończenie projektu zaplanowano do 30.06.2020. Z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa realizacja projektu została wydłużona do 31.08.2021. roku Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ oraz programu POWER: Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konsorcjum projektu składa się z 3 partnerów:
• Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie

• Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie

• Freedom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rzeszowie