Back

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Kurs Języka Migowego (PFRON)

Dotychczas posługiwaliśmy się takimi oznaczeniami poziomów:
A1/A2 - elementarny
A2/B1 - doskonalący
B1/B2 - zaawansowany

Od 2023 roku będziemy stosować następujący podział: A1, A2, B1, B2, C1, C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Poprzedni podział pokrywa się z nowym w następujący sposób:
A1/A2 = A1
A2/B1 = A2
B1/B2 = B1
B2
C1
C2
Zgodnie z przepisami dofinansowanie do kursu wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza stosunkowo niski wydatek - nie mniej niż 10% ceny kursu.
O kwocie dofinansowania decyduje PFRON.
O dofinansowanie może ubiegać się osoba, która we wniosku wskaże, iż posiada stały lub bezpośredni kontakt z osobami mającymi trudności w komunikowaniu się, gdzie język migowy stanowi jedną z metod porozumiewania się.
Niekoniecznie muszą to być osoby niesłyszące. Mogą to być osoby z innymi niepełnosprawnościami, ale kryterium komunikacji jest istotne.
Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić wniosek (dostępny na naszej stronie). Kluczowym elementem wniosku jest uzasadnienie.
W tym punkcie należy dokładnie opisać dlaczego chcesz się uczyć języka migowego.
Uwaga - jeśli wskażesz we wniosku chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych, możliwość znalezienia pracy, czy też zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy - niestety taki wniosek jest rozpatrywany NEGATYWNIE.
Po wypełnieniu wniosku należy do złożyć do PFRON i czekać na odpowiedź. Bardzo ważne jest, aby wniosek był PODPISANY ODRĘCZNIE i dostarczony do PFRON - osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Nie ma możliwość składania wniosku drogą mailową. Przed przesłanie wniosku do PFRON mogą Państwo przesłać do nas – sprawdzimy czy jest wypełniony poprawnie.
Zgodnie z przepisami PFRON ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.
Z reguły trwa to krócej, ale czasem też może się to wydłużyć - wszystko uzależnione jest od tego ile w danym okresie wniosków wpłynęło do PFRON.
Tak, o decyzji należy powiadomić PFRON i nas jako organizatorów kursu.
Tak, uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z kursu.

Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji uczestnik musi sam pokryć koszty kursu proporcjonalnie do liczby odbytych zajęć. PFRON nie pokrywa tych kosztów w przypadku rezygnacji.

Prosimy o kontakt z nami przed podjęciem decyzji o rezygnacji.
Po podpisaniu umowy należy przesłać do nas MAILOWO:
  • skan/wyraźne zdjęcie dwóch pierwszych stron umowy podpisanej z PFRON,
  • skan/wyraźne zdjęcie potwierdzenia uiszczenia dopłaty do kursu,
  • skan/wyraźne zdjęcie oświadczenia dołączonego do umowy,
  • informację o miejscu odbywania szkolenia,
  • informację o poziomie nauczania: A1, A2, B1, B2.
Po otrzymaniu tych informacji wypełniamy dokumenty: oświadczenie i przesyłamy je do PFRON z zachowaniem odpowiednich terminów.

Gdy już otrzymasz dofinansowanie i podpiszesz umowę z PFRON, prosimy o wypełnienie tego formularza – zebrane w nim dane posłużą nam do komunikacji z uczestnikami oraz przygotowania odpowiednich dokumentów – https://forms.gle/FcQ3aQVkqNknu8Qi6

Wypełnij ten formularz także wtedy, gdy samodzielnie pokrywasz koszty kursu. W takim wypadku dopisz przy nazwisku: (prywatnie).
Po zakończeniu kursu wszelkimi formalnościami związanymi z rozliczeniem kursu zajmujemy się my.
Państwo nie muszą przesyłać żadnych dokumentów do PFRON.
Kurs kończy się egzaminem po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności na odpowiednim poziomie.
Jeśli ktoś nie będzie chciał przystępować do egzaminu, wówczas otrzymuje od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Napisz do nas!