Back

Aktualności | Filmy | Kontakt

 

Kurs obsługi publicznych platform elektronicznych” realizowany jest w okresie 01.08.2016 – 31.10.2016, skierowany do osób niesłyszących, słabosłyszących oraz innych niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego bez względu na wiek, płeć oraz stopień niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość korzystania z portali ePUAP, Rejestru Usług Medycznych – ZIP, www.e-zdrowie.kielce.pl oraz PUE, dzięki kursom przygotowanym w formie filmów tłumaczonych na język migowy, które będą zamieszczane na największej w Polsce telewizji internetowej dla osób niesłyszących – GlusiTV.
Dodatkowo osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz inni niepełnosprawni będą mieli możliwość uzyskania pomocy przy zakładaniu kont na tych portalach podczas specjalnie zorganizowanego spotkania, podczas którego będzie obecny przedstawiciel instytucji prowadzącej portal ePUAP. Wszystkie osoby otrzymają kompleksową pomoc z wyjaśnieniem krok po kroku jak założyć konto i jak z niego korzystać.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
Kurs obsługi publicznych platform elektronicznych