Back
Bezpieczny wypoczynek wśród osób niesłyszących

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie realizuje interesujący projekt w zakresie upowszechniania wiedzy i informacji na temat aktywnego, ale bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Wyemitujemy około 25 filmów tłumaczonych na język migowy. Celem emisji odcinków jest podniesienie świadomości osób niesłyszących w zakresie: a) niebezpieczeństw wynikających z nieprzygotowania, nieuwagi czy bezmyślności podczas aktywnego spędzania wolnego czasu; b) sposobów eliminacji i minimalizacji wspomnianych wyżej niebezpieczeństw. Innowacyjność zadania polegać będzie na: a) wyczerpującym i kompleksowym podejściu do zagadnienia bezpiecznego aktywnego wypoczynku wśród osób głuchych – do tej pory takie zadanie nie było realizowane; b) zaproszeniu do realizacji odcinków ekspertów w danej dziedzinie rekreacji i sportu, dzięki czemu przekaz będzie atrakcyjniejszy i wiarygodniejszy; c) promocji turystycznej miejsc sprzyjających bezpiecznemu wypoczynkowi – odcinki będą realizowane w plenerze na terenie całej Polski, dzięki czemu osoby niesłyszące będą mogły zaplanować sobie atrakcyjne, dopasowane do ich potrzeb wakacje; d) interaktywności ze społecznością osób niesłyszących – widzowie będą mogli wybrać część zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas aktywnego wypoczynku. Przeprowadzony zostanie także konkurs internetowy na „Ulubione miejsce wypoczynku osób niesłyszących”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w ostatnim odcinku cyklu. Głosami widzów, wyrażanych w internetowym głosowaniu drogą mailową na stronie GlusiTv.pl wybierzemy zwycięską gminę. Dodatkowo, dla 5 widzów, który prześle najbardziej kreatywne uzasadnienie wyboru, będziemy mieli nagrodę: bony na zakupy akcesoriów sportowych o wartości 200 zł. Zwycięska gmina otrzyma wyróżnienie w postaci możliwości posługiwania się graficznym znakiem „Gmina przyjazna niesłyszącym”. Zadanie będzie realizowane na terenie całej Polski – materiały zdjęciowe do poszczególnych odcinków będą kręcone w miejscach odpowiadających konkretnym zagadnieniom dot. bezpieczeństwa (np. na basenie, nad rzeką, na szlaku etc.). Całość działań związanych z montażem zdjęć, promocją zadania oraz jego zarządzaniem i administracją realizowana będzie w naszej rzeszowskiej siedzibie.