Efektywne metodyki nauczania języka migowego

Projekt "Efektywne metodyki nauczania języka migowego" przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" w partnerstwie z Asociatia Nationala a Profesorilor pentru Elevi cu deficiente de AUZ Virgil Florea z Rumunii i Gehörlosenverband Hamburg e.V. z Niemiec zakłada zaangażowanie nauczycieli języka migowego w tworzeniu nowego, skutecznego programu nauczania języka migowego przez słyszących. Efektem końcowym projektu będzie nowy program, który pomoże w zdobyciu praktycznych umiejętności językowych i umożliwia skuteczną komunikację z osobami głuchymi. Razem w tym projekcie, chcielibyśmy utworzyć jeden podstawowy zakres materiału, niezbędne do opanowania języka migowego przez uczestników kursów na różnych poziomach, w celu opracowania najlepszych metod nauczania tego języka oraz w celu zapewnienia środków dydaktycznych, które uczynią naukę i szybka pamiętając łatwe.
Wspólnie z ekspertami z organizacji partnerskich, będziemy pracować na tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu wytycznych dotyczących metodyki nauczania języka migowego. Będą to odpowiedź na potrzeby wykrywania przeszkód wykluczając skuteczną naukę języka migowego:
a) Brak możliwości uzyskania komendę nad międzynarodowym języku migowym przez Europejski społeczności głuchych w celu ustanowienia stosunków międzynarodowych b) brak skutecznego programu nauczania i języka migowego oceny umiejętności dla uczestników kursów mających na celu uzyskanie polecenie profesjonalną nad tym języku dla nieformalnej edukacji osób niesłyszących z wykorzystaniem materiałów tekstowych i wideo powszechnie dostępnej dla słyszących (TV, prasa, Internet itp.).

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2016 - 31.08.2019

W dniach 25-27.11.2016 w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu: „Efektywne metodyki nauczania języka migowego”. Podczas spotkania zostały omówione założenia projektowe oraz ustalono plan działania związany z realizacją projektu. Podczas spotkania byli obecni wszyscy partnerzy projektu: Polska, Niemcy oraz Rumunia.

Rozmiar czcionek